Nápověda k vyhledávání

O i-Serveru


Portál i-Server - systém elektronické dokumentace zdrojů veřejné správy byl zprovozněn jako nová služba v rámci projektu Veřejný informační server (číslo projektu 4.1 IN02/152). Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU.
i-Server sdružuje data informačních zdrojů veřejné správy, rozšířená o popisná data (metadata). Sběr a aktualizace dat a metadat probíhá průběžně.

Při realizaci projektu Veřejný informační server bylo využito výsledků projektu Výzkum procesů získávání, přenosu, uchovávání a využívání elektronických zdrojů, jednotný systém elektronické dokumentace zdrojů veřejné správy (ID projektu: 1ET209920409), který byl řešen v rámci výzkumného programu "Informační společnost" Akademie věd České republiky.

© 2000 - 2017 European Business Enterprise, a.s.